Veelgestelde vragen

Informeer je alvast hier, maar aarzel niet om ELLE architectuur persoonlijk te contacteren.

De verschillende premies kan je terug vinden op onderstaande link.

https://www.premiezoeker.be

Voor deze informatie kan je terecht op de site van de Vlaamse Overheid. https://omgeving.vlaanderen.be

ELLE architectuur helpt je hier graag bij verder. Voor ieder project is dit namelijk afhankelijk van de gemeente, perceel en de bouwwerken.

Bij ELLE architectuur gaan we steevast voor de totaalopdracht. We bepalen hiervoor een transparante vaste prijs zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Bij ELLE architectuur gaan we steevast voor de totaalopdracht. We bepalen hiervoor een transparante vaste prijs zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

1. EPB-verslaggeving

Een EPB (Energie Prestatie en Binnenklimaat) is verplicht. Elk leefmilieu dient te voldoen aan de energienormen en de te volgen procedures die worden opgelegd door de overheid. De studie is verplicht vanaf het moment dat er een vergunning of melding wordt geregistreerd bij de gemeente. Als opdrachtgever ben je hiervoor verantwoordelijk. Indien het leefmilieu hier niet aan voldoet, volgt een administratieve boete. De EPB-verslaggever wordt aangesteld door de architect in opdracht en voor rekening van de opdrachtgever.

2. Veiligheidscoördinatie

Een veiligheidscoördinator is verplicht wanneer er tenminste twee aannemers de werken uitvoeren, zelfs al komen zij nooit gelijktijdig op de bouwplaats. Hij wordt vanaf de ontwerpfase betrokken bij het bouwproces. De veiligheidscoördinator wordt aangesteld door de architect in opdracht en voor rekening van de opdrachtgever. Voor meer informatie: www.vlaanderen.be/veiligheidscoördinatie

3. Stabiliteitsstudie

De architect doet beroep op een stabiliteitsingenieur wanneer het voorontwerp klaar is om de dragende elementen na te kijken en indien nodig te dimensioneren. Hij wordt aangesteld door de architect in opdracht en voor rekening van de opdrachtgever.

4. Ventilatie

Bij een ingrijpende energetische renovatie en nieuwbouw is het verplicht om een ventilatiesysteem te integreren, anders dient er een boete te worden betaald. De ventilatieverslaggever wordt aangesteld door de architect in opdracht en voor rekening van de opdrachtgever.

5. Grondsondering

Een grondsondering is noodzakelijk om het draagvermogen van de grond te bepalen alsook het type en diepte van de nieuwe fundering. Tegelijkertijd wordt ook de diepte van het grondwater gemeten. Dit geldt vooral bij nieuwbouw en soms voor uitbreidingen.

6. Landmeter

Een landmeter meet en maakt de plannen op van een bestaande toestand van een perceel, een terrein of een gebouw. Hij staat ook in voor het verkavelen van grond, plaatsbeschrijvingen van gebouwen, schatten van verkoopwaardes van onroerend, etc.

1. Archeologisch onderzoek

Een archeologisch onderzoek kan verplicht worden in sommige gevallen wanneer de bodem wordt geroerd.

2. Grondonderzoek

Om te voorkomen dat het gebouw op een vervuilde of verontreinigde grond wordt geplaatst, is een oriënterend bodemonderzoek verplicht als er potentieel bodembedreigende activiteiten worden of werden uitgevoerd.

3. EPC

Een EnergiePrestatieCertificaat zorgt ervoor dat je inzicht krijgt in het energieverbruik van de woning. Het EPC is daarom verplicht bij het verkopen van vastgoed en dient te worden voorgelegd bij de verkoop. De notaris heeft meldingsplicht indien dit niet is gebeurd.

4. Extra technische studies

Soms is een bijkomende studie van bepaalde technische installaties heel nuttig zoals verwarming, sanitair, ventilatie, etc. Meestal bieden installateurs dit zelf aan, maar de techniek staat niet stil en kan zorgen voor complexiteit. Hierbij zal er beroep gedaan worden op een professional om ervoor te zorgen dat de complexe noden of meerdere systemen samengevoegd kunnen worden.

1. Elektriciteitskeuring

De elektriciteitskeuring is verplicht in elke woning, alsook bij elke wijziging, verzwaring of uitbreiding van installatie. Het moet worden gekeurd door een erkend controle organisme volgens de AREI-normen (Federale Reglementering). Om de 25 jaar dient er opnieuw een keuring plaats te vinden. Bij de verkoop van een woning dient er een geldig attest te worden voorgelegd, alsook de datum moet worden opgenomen in de notariële akte.

2. Rioleringskeuring

De rioleringskeuring is verlicht bij een nieuwe of gewijzigde privéwaterafvoer of als er een inbreuk werd vastgesteld. Een correcte aansluiting, scheiding van regen- en afvalwater, etc., wordt gecontroleerd.

Bij ELLE architectuur kan je standaard terecht voor traditioneel bouwen, houtskeletbouw en bio-ecologisch bouwen. Natuurlijk gaan wij geen uitdaging uit de weg en staan wij open voor andere bouwmethodes.

Iedereen kan beroep doen op ELLE architectuur afhankelijk van de aard van het project, van particulieren tot grote ondernemingen.

Een zeer ruwe budgetraming die je kan hanteren voor uw droomproject is het aantal m2 aanbouw/verbouwing/nieuwbouw vermenigvuldigen met 1500€/m2 exclusief BTW en exclusief erelonen van de architect. Dit is de prijs voor het bouwen zelf.

 
 

Het ereloon van een architect is onderworpen aan 21% BTW. Voor de werken zelf kan het zijn dat jouw project onder de 6% BTW valt.

Een nauwkeurige plaatsbeschrijving is niet verplicht, maar wel aangeraden. Gezien het van belang is om schade, berokkend tijdens het bouwproces, aan te tonen of te weerleggen aan het einde van de werken. Niet alleen de gebreken of beschadigingen, maar evenzeer de materialen zelf, dienen correct te worden beschreven.

 
 

Doorgaans starten we bij ELLE architectuur met een vrijblijvend eerste gesprek. Dit doen we om de aard van het project, de tijdspanne in te schatten en de de opdrachtgever te leren kennen. Daarna maken we een vrijblijvende offerte op, die we graag met je op kantoor bespreken. Bij ondertekening van de architectenovereenkomst wordt een voorschot gefactureerd.

Als architectenbureau dragen wij open communicatie en transparantie hoog in het vaandel. Onze uitgebreide portefeuille van aannemers laat toe om telkens de juiste aannemer voor te stellen aan de opdrachtgever. Wij zoeken telkens diegene die het beste bij het project past op vlak van prijs/kwaliteit, termijn, karakter, etc. Doch is de opdrachtgever volledig vrij om zelf meerdere aanvragen te doen of voor te stellen. De opdrachtgever kiest!

 
 

Meerwerken worden aangerekend per uur. Dit altijd in overleg en samenspraak met de opdrachtgever. Bijvoorbeeld: De opdrachtgever wenst na het indienen van de bouwvergunning nog wijzigingen aan te brengen aan het ontwerp, waardoor de bouwvergunning opnieuw moet worden ingediend.

Wij, als architectenbureau, gaan opzoek naar de vormgeving die de opdrachtgever weerspiegelt, door wensen en verwachtingen tot de essentie te definiëren. De opdrachtgever staat steeds centraal. Onze definitieve ontwerpen zullen beantwoorden aan de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever.

 
 

Voor vergunningen waarvoor medewerking van een architect is vereist, zal de architect altijd het vergunningsdossier moeten opstellen en indienen.

Hopelijk heeft ELLE architectuur ervoor gezorgd dat er zich geen problemen tijdens uitvoering voordoen. Soms is dit echter niet te vermijden. ELLE architectuur zoekt samen met de aannemer en opdrachtgever naar een gepaste oplossing.